Tarptautinė vaikų gynimo diena Tiltuose

Vasara prasideda gražia švente –Tarptautine vaikų gynimo diena. 1949 metais Tarptautinėje moterų federacijos sesijoje buvo įteisinta Birželio 1-oji –Tarptautinė vaikų gynimo diena, o pirmą kartą ji paminėta 1950 metais. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.
Ši šventė nuotaikingai buvo paminėta ir Tiltuose. Renginys prasidėjo žaidimais, kurių metu susirinkusieji vaikučiai pirmiausia nuotaikingai pasisveikino, pasitikrino ar gerai vieni kitus pažįsta. Tuomet visi susėdę ratu dalyvavo diskusijoje apie vaikų teises ir pareigas. Vaikas yra visuomenės narys ir, naudodamasis savo teisėmis, turi laikytis ir nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kitų įstatymų bei teisės aktų, gerbti kitų žmonių teises. Vaikai paklausti kokias jie turi teises ir pareigas, savo nuomonę reikškė drąsiai, atsakymai buvo įvairūs, kiekvienas savaip pagrindė savo nuomonę. Plačiau apie vaiko teisinę padėtį ir pareigas papasakojo renginio organizatorė ir vedančioji V.Neteckienė, visiems buvo išdalinta medžiaga parengta pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, 3.161 str., 3.162 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 str.
Po diskusijos vyko individualios ir komandinės rungtys, vaikai žaidė , intelektinius, muzikinius žaidimus, buvo organizuota loterija, kurios metu kiekvienas dalyvis laimėjo minkštą žaislą. Nuotaika buvo gera, didesnieji padėjo mažesniesiems, pastarieji savo atvirumu, nuoširdumu skleidė vaikystės žavesį. Bendrystės, kaimynystės ir šeimos atmosferą kūrė į veiklas įsijungusios vaikučių mamos. Šventės pabaigoje visi buvo pavaišinti ledais.
,,Vaikai –gražiausios pasaulio gėlės. Ir niekas taip gražiai nežydi kaip šypsena vaiko lūpose, niekas taip greit nedžiūsta kaip vaiko ašaros, niekas taip nepasotinamas kaip vaiko noras sužinoti, pažinti….” (A. Baltrūnas)

Tiltų bendruomenės informacija
Nuotraukos iš asmeninio archyvo