Įgyvendintas Tiltų kaimo bendruomenės projektas ,,Judėk, bendrauk, sveikiau gyvenk“

Rugpjūčio 30 d. startavo Tiltų bendruomenės projektas ,,Judėk, bendrauk, sveikiau gyvenk”, kurį iš Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos 2.2.2. priemonės ,,Sporto programos” lėšų parėmė Trakų rajono savivaldybė. Prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis prisidėjo ir Tiltų kaimo bendruomenė. Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas Tiltų seniūnaitijos gyventojams dalyvauti sportinėje veikloje ir  populiarinti sportą tarp įvairaus amžiaus gyventojų:vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų. 

Projektas buvo įgyvendinamas trimis etapais. Pirmame etape projekto vykdytojas su  partneriais – Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialu ir Trakų kultūros rūmų Tiltų padaliniu organizavo  dviračių žygį  į išnykusius Tiltų seniūnaitijos kaimus, skirtą Vietovardžių metams paminėti. Žygio metu buvo nuvykta į Žvingeliškių, Pagraužupio vietoves, į Pamerkių, esančio prie Merkio upės, sodybos vienkiemį. Antrasis renginys – sporto varžybos ,,Judėk, bendrauk, sveikiau gyvenk“ – buvo organizuotos tradicinės šventės ,,Kvepia medumi mūsų stalas“ metu. Varžybas vedė Rūdiškių seniūnijos sporto organizatorė Laima Sinkevičienė. Dalyviai savo jėgas išbandė diskgolfio, kūjo laikymo, pasagos mėtymo ir kitose rungtyse. Nugalėtojai  buvo apdovanoti medaliais, įvairiais daiktiniais prizais. Sporto varžybas vainikavo  Lietuvos NIAT – NAHM federacijos Lentvario klubo TAN (treneris Alikas Filipovičius) pasirodymas. Kas nenorėjo aktyviai sportuoti dalyvavo aikštėje veikiančiose  pramoginių aitvarų dirbtuvėse, kuriose patys  gamino ir vėliau  leido aitvarus. Išbandę šią veiklą bepradedantys sportuoti  vaikučiai šokinėjo ant batuto. Paskutiniame etape  Tiltų bendruomenės namuose vyko sveikatingumo diena, kurios metu kineziterapeutė  Zita Norkienė pravedė paskaitą ,,Ydingi laikysenos įpročiai” . Po paskaitos vyko linksmosios žaidynės, kurias vedė Trakų neįgaliųjų užimtumo centro sporto trenerė Neringa Kerininienė.

Įgyvendintas projektas visose veiklose apjungė įvairaus  amžiaus gyventojus : vaikus, jaunimą, suaugusius ir senjorus. Įvairiose veiklose per fizinį aktyvumą ieškota kitokių laisvalaikio praleidimo formų, siekta  gerinti bendruomenės narių  tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, stiprinti įvairių amžiaus grupių socialinius ryšius bei pilietinį aktyvumą. 

Vaiva Neteckienė

Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė,
Tiltų kaimo bendruomenės narė
Nuotrauka iš asmeninio archyvo