Tiltų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą ,,Tiltų kaimo kapinių erdvės tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams iškasant šulinį“

Trakų rajono savivaldybei paskelbus kvietimą rajono teritorijoje seniūnijų registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė prisijungė prie įgyvendinamos priemonės parengdama projektą “Tiltų kaimo kapinių erdvės tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams iškasant šulinį”.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. IV ketv. Pagal projekte numatytą veiksmų planą buvo įsigyti šulinio žiedai, po to atlikti šulinio kasimo darbai, sutvarkyta darbų vietoje teritorija.  Vėliausiai mediniu stogeliu buvo uždengtas šulinys, įsigytos priemonės vandeniui semti. Į projekto veiklų įgyvendinimą buvo  įtraukti bendruomenės nariai, trys  savanoriai, jaunimo atstovai. 

Įgyvendintas projektas pilnai atitinka Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos  12 d. sprendimu Nr. S1E-133 patvirtinto aprašo “Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje II skyriaus veiklos 11.6. punktą- bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, kuris buvo patvirtintas išplėstinėje Rūdiškių seniūnijos seniūnaičių sueigoje.

Projekto įgyvendinimui pagal Rūdiškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos nutartį (protokolas Nr.2, 2018-10-11) Trakų rajono savivaldybė skyrė 413,00 Eurų. Likusias projekto įgyvendinimo išlaidas savo lėšomis padengė Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė.

Projekto pasiektais rezultatais  naudosis Tiltų, Naujienų kaimų gyventojai ir iš toliau atvykstantys aplankyti artimųjų kapus svečiai.

Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenės informacija

Nuotrauka iš bendruomenės archyvo