Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną tiltiečiai minėjo kartu su visa Lietuva

Kovo 11-tą, kartu su visa Lietuva, tiltiečiai bendruomenės namuose susirinkę į renginį ,,Tas laisvės troškimas beribis”, minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir Lietuvos valstybės šimtmetį. Žiūrovai į šventinį renginį rinkosi pakilios nuotaikos, kai kurie prie krūtinės prisisegę trispalves juosteles. Tiems , kurie neturėjo juostelių, renginio organizatoriai dovanojo ir prisegė prie krūtinės čia pat, salėje. Paskelbus minėjimo pradžią, buvo sugiedota Tautiška giesmė, Tiltų mergaičių ansamblio skaitovės deklamavo Lietuvos Nepriklausomubės Akto Signataro L. Milčiaus eiles. Tylos minute buvo pagerbti į ramybės poilsį išėję Kovo 11-osios Akto signatarai, Lietuvą gynę ir ilgus dešimtmečius Lietuvos nepriklausomybę kūrę žmones, kurių jau nebėra, tačiau kurių vardai ir darbai šiandien iškyla atmintyje.    
Lietuvos valstybingumui per paskutinį šimtmetį nusipelnė labai daug garsių asmenybių. Jų indėlis pasireiškė vienokioje ar kitokioje veikloje. Vedančioji Vaiva Neteckienė pasiūlė trumpai prisiminti Lietuvos prezidentus ir pažiūrėti vaizdinę medžiagą ,,Lietuvos šimtmečio prezidentai“.
Po minėjimo vyko Vilniaus senjorų teatro pasirodymas. Svečiai iš sostinės parodė spektaklį ,,Likimai“. Kolektyvo vadovas, pristatyto spektaklio autorius ir režisierius Vytautas Mikalauskas, šiame spektaklyje kūręs vieną pagrindinių personažų.
Spektaklio veiksmas vyksta skurdžioje meistarnėje, kurioje susitinka 30 metų nesimatę klasės draugai. Du herojai – du skirtingi likimai. Vienas jų – paprastas, visą savo gyvenimą tėvynėje praleidęs, karstų meistras Graborius. Jo draugas – daug svetimų kraštų apkeliavęs, dievobaimingas Vienuolis. Po daugelio metų gyvenimas herojų veidus raukšlėmis išvagojo, plaukus sidabru nuspalvino, tačiau viduje jie išliko tokie pat gyvybingi, kokie buvo. Susitikimo metu šmaikščiai aptarinėdami 30 metų senumo įvykius, įgytas profesijas, neužmirštas jaunystės moteris bei tikėjimo abejones, Graborius ir Vienuolis nepraleidžia progos vienas kito kandžiai pašiepti ir iš savęs pasijuokti. Pamažu nuotaikingame pokalbyje atsiskleidžia aplinkybės, nulėmusios tris dešimtmečius trukusį personažų nebendravimą, tačiau pastoviai tarp komiškų situacijų yra atskleidžiama Tėvynės, lietuvybės, šeimos santykių tema. Suprantama, priimtina tematika, puiki aktorių vaidyba sukėlė žiūrovams daug įvairių emocijų, prisiminimų, suteikė peno apmąstymams.
Pasirodymas buvo įvertintas gausiais plojimais, o renginio vedančioji kartu su bendruomenės pirmininke, atsidėkodamos kolektyvui, įteikė gėlių ir lietuviškų rankų darbo suvenyrų.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginį rėmė Trakų rajono savivaldybė, Tiltų kaimo bendruomenė.

Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė
Nuotraukos iš asmeninio archyvo