Tiltuose paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Vilnija per Lietuvą nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio jubiliejiniai renginiai. Tiltų krašto žmonės prasmingą jubiliejų paminėjo susirinkę į renginį ,,Visi kartu. Dar sykį – Lietuva”, kurį organizavo Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys. Renginio organizatoriai žiūrovus , svečius jau pasitiko prie pat įėjimo, jiems prie krūtinės prisegdami trispalves širdeles su užrašu ,,100 atkurtai Lietuvai“. Vedančioji, Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė, Vaiva Neteckienė, skelbdama renginio pradžią, pasveikino visus iškilios šventės proga ir paprašė sugiedoti ,,Tautišką giesmę“. Po to Tiltų seniūnaitijos seniūnaitis Virginius Pockevičius perskaitė šventinį pranešimą ,,Atkurtai Lietuvai 100“, kurį parengė Tiltų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Elena Žilinskienė. Pranešėjas akcentavo Lietuvos nepriklausomybės akto svarbą, to meto signatarų sąmoningą ir drąsų apsisprendimą parengti ir pasirašyti dokumentą, vėlesnius Lietuvos Tarybos kelius kuriant nepriklausomą valstybę. V.Pockevičius minėdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį palinkėjo visiems taikos, išminties ir vienybės, būti vertiems laisvės ir nepriklausomybės. Po pranešimo tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję signatarai, laisvės kovotojai, rezistentai, tremtiniai, iškilios asmenybės šimtmečio tėkmėje savo pasirinkta veikla ir forma kūrę laisvą nepriklausomą Lietuvą.
Savo džiaugsmą Lietuva pasirinko išreikšti šimtais būdų. Tiltuose buvo pasirinkta džiaugtis – daina ir eilėmis, sudėtomis pačia gražiausia lietuvių kalba į koncertinę programą „Visi kartu. Dar sykį – Lietuva“. Programą pradėjo Tiltų kaimo kapelos dalyviai. Juos keitė svečiai iš Valkininkų kultūros centro.
,,XX a. Pradžioje Lietuvoje buvo stipriai išreikšta vyriška visuomenė, o joje moters vaidmuo buvo tradiciškai nulemtas. Visgi buvo moterų, kurių žingsniai laisvės kelyje buvo labai ryškūs ir reikšmingi “. Tokiais žodžiais buvo pradėta ir pristatyta Valkininkų KC literatūrinė – muzikinė kompozicija apie vienas reikšmingiausių ir svarbiausių Lietuvos šimtmečio moterų. Kompozicijos autorės Valkininkų kultūros centro direktorė Jolanta Molienė ir Valkininkų bibliotekininkė Aurelija Blažulionienė. Programos metu išvydome Gabrielę Petkevičaitę – Bitę (vaidino Marytė Šokaitienė), Žemaitę (Aldona Japertienė), Gabrielą Moll Basanavičienę (Inga Balandienė), Sofiją Smetonienę (Eugenija strazdienė), Sofiją Kymantaitę Čiurlionienę (Laima Mačionienė) ir Juozę Augustaitytę Vaičiūnienę (Danutė Blažulionienė). Po kiekvieno monologo skambėjo O.Alexander, J.S.Bacho, F.Šopeno, M.K.Čiurlionio, V.Kernagio kūriniai, kuriuos atliko Valkininkų gimnazijos moksleivis Evaldas Mankevičius. Valkininkiečių pasirodymas baigėsi skambiomis moterų ansamblio ,,Santaka“dainomis.
Šventinį renginį programa ,,Nuo J.S.Bacho iki M.K.Čiurlionio“ tęsė tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė. Atlikėja savo pasirodymą baigė dėkodama už kvietimą apsilankyti Tiltų kultūros namuose, už garbę pasirodyti Tiltų bendruomenei Vasario 16-tą – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Renginio organizatorė V.Neteckienė savo ruožtu padėkojo visiems programos dalyviams, kiekvienam jų įteikė po gėlę ir lietuvišką suvenyrą.
Vasario 16-oji viena reikšmingiausių datų Lietuvos istorijoje. Ji simbolizuoja viltį ir stiprybę bei primena, kad didžiausiasm mūsų laimėjimas yra laisvė. Vertinkime ir saugokime ją.

Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė
Nuotraukos iš asmeninio archyvo