Tiltų bendruomenė įgyvendino dar vieną iniciatyvą

Trakų rajono savivaldybei paskelbus kvietimą rajono teritorijoje seniūnijų registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Tiltų kaimo bendruomenė prisijungė prie įgyvendinamos priemonės parengdama projektą „Tiltų kaimo bendruomenės viešosios erdvės tvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams pastatant malkinę“.
Projekto vykdymui, Rūdiškių seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje nusprendus lėšas skirstyti pagal gyventojų skaičių, bendruomenė savo iniciatyvai gavo labai minimalias lėšas, tačiau nenuleido rankų ir ėmėsi darbų. Projekto metu įgyvendinta bendruomenės iniciatyva, skirta viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, t.y. prie bendruomenės namų įrengta malkinė, kurioje sandėliuojamos malkos pastato apkūrenimui. Projekto lėšomis įsigyta malkinės stogo danga, medvaržčiai , kampuočiai reikalingi malkinės medinio karkaso sutvirtinimui. Medieną ir visas kitas reikalingas medžiagas skyrė Tiltų bendruomenės nariai. Transportavimo, medienos supjovimo, malkinės pastatymo, aplinkos sutvarkymo darbus atliko bendruomenės nariai savo priemonėmis.
Projekto pasiektais rezultatais naudosis įvairių amžiaus grupių ir socialinio sluoksnio Tiltų kaimo bendruomenės nariai, gyventojai, atvykstantys svečiai. Pagerinta, patrauklesnė Tiltų bendruomenės aplinka įtakos bendruomenės socialinę ir kultūrinę plėtrą, suteiks patogumo ir padidins galimybes bendruomenei vykdant įvairaus pobūdžio veiklas.
Įgyvendindami šią iniciatyvą Tiltų bendruomenės nariai savanoriai dar kartą įrodė savo susitelkimą, darbštumą, bendruomeniškumą siekint užsibrėžto tikslo. Galime pasidžiaugti, kad ir atokioje nedidelėje vietovėje yra vykdomi prasmingi darbai. Ačiū visiems prisidėjusiems ir rėmusiems projektą.

Projekto vadovė Vaiva Neteckienė
Nuotraukos iš asmeninio archyvo