Atvelykio ir Jorės paminėjimo popietė Tiltuose

Kovo mėnesį Šv.Kazimieru prasideda pavasario švenčių laikotarpis, kuris tęsiasi iki Sekminių. Tame tarpe ir pačios gražiausios Velykinės šventės – Verbų sekmadienis, Šv.Velykos ir Atvelykis. Šiemet Atvelykis balandžio 23 –čią. Nuo seno šią dieną buvo švenčiama gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo garbinimo šventė Jorė. Jorėti – reiškia augti, plisti, žaliuoti. Tai pavasario žalumos, jaunimo, žemdirbių ir arkliaganių šventė. Šias metais šios abi šventės sutapo.
Kartu prisiminti švenčių tradicijas ir užbaigti Velykinį laikotarpį į Tiltų bendruomenės namus susirinko vaikučiai, jų tėveliai, seneliai. Vedančiųjų paraginti renginį pradėjo visi susirinkusieji bendrai prašydami Jorės atrakinti žemės vartus, po to programos dalyviai pristatė Velykų ir Jorės švenčių tradicijas. Pavasario švenčių turinys skleidžiasi gamtos ir žmogaus sukurtuose įvairiuose simboliuose, papročiuose, dainose, giesmėse, garsuose. Todėl buvo prisiminti bendri Velykinio laikotarpio ir Jurginių pagrindiniai simboliai – verbos, margučiai, supimasis. Pabrėžiant Jurginių šventės išskirtinumą, buvo akcentuojama ganiavos pradžia, žirgo, arklio globa, naktigonių ir piemenėlių papročiai. Bendrą šventinę programą kūrė Tiltų kaimo mergaičių ansamblis su vadove Vaiva Neteckiene ir Tiltų kapelos nare Nijole Bižokiene bei iš Trakų meno mokyklos atvykę moksleiviai. Juos atlydėjo jų mokytojai Ieva Tijūnelienė, Rasa ir Kastytis Mikiškos, Jovita Tumasonienė.
Dėkodama už gražią programą renginio organizatorė, Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė V.Neteckienė, visiems dalyviams įteikė Velykų bobutės dovanas, gėlių.
Renginio metu buvo sukurta jauki, draugiška atmosfera. Ją papildė vaikų džiaugsmas ridenant margučius, žaidžiant žaidimus, visiems kartu ragaujant šventinį tortą, bendraujant.
Renginį rėmė Trakų kultūros rūmai, Tiltų kaimo bendruomenė.

Tiltų bendruomenės informacija
Nuotraukos O.Saprončikienės