Ekspedicija „Tiltų krašto amatai – virvių, pančių vijimas“

Tiltų kaimas ir jo apylinkės turi gilias istorines šaknis bei įvairių liaudies amatų tradicijas. Šiame krašte nuo seno visada buvo šaunių audėjų, verpėjų, krepšių pynėjų, stalių ir kitų tradicinių amatų meistrų. Kažkada gyvoji kultūros tradicija buvusi natūrali gyvenimo ir buities dalis, šiuo metu nyksta, o kas dar vis gyvuoja, tai tik gyvosios tradicijos perteikėjų, amatininkų, saugotojų, fiksuotojų, puoselėtojų dėka. Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys jau nuo 2004 metų vykdo įvairius projektus, ekspedicijas ir edukacijas, siekdami užrašyti, užifksuoti, nufilmuoti krašto valgius, amatus. Džiugu, kad kaimą aplanko ir įvairios iš kitur atvykstančios ekspedicijos, besidominčios tradicijų autentiškumu.
Šių metų spalio mėn. pabaigoje Tiltų padalinio kultūros darbuotoja kartu su Trakų kultūros rūmų fotografu lankėsi pas Gintą Kleinotą. Tai guvus, šviesaus proto, intelektualus, komunikabilus ir labai mėgstantis bendrauti žmogus. G.Kleinotas gimė 1938 m. Bakaliotiškių kaime Trakų rajone. 1952 metais baigė septynmetę Žilinų mokyklą ir įstojo į Vilniaus žemės ūkio technikumą, kurį baigė 1956 m. Atitarnavęs tarybinėje armijoje, vienur, kitur padirbėjęs, 1965 metais atvyko dirbti į Tiltų kolūkį agronomu. Nuo tada Tiltuose įsikūrė visam laikui.
Šis gyvosios tradicijos pateikėjas žino ir yra išsaugojęs keleta senųjų amatų. Gyvendamas šalia tėvų ir studijuodamas, padėjo atlikti įvairius ūkio ir buities darbus. Padėdamas tėvui Vladui Kleinotui, išmoko vyti botagėlius, virves, pančius. Iš mamos krikštatėvio Vinco Buslavičiaus išmoko pinti krepšius iš lazdyno, žilvičio vytelių, pušies šaknų. Išmoktą amatą pritaiko ir dabar. Eidamas septyniasdešimt aštuntus metus savo poreikiams nusipina krepšių, nusiveja pančių arkliukui. Krepšių pynimą iš lazdyno fiksavo ir Trakų kultūros rūmų tarptautinio projekto „Protėvių dvasia gyvuoja mūsų širdyse“ ekspedicija. Tiltuose apsilankius Vilniaus pradinių klasių mokiniams, juos senelis mokė nusivyti botagėlius. Virvių nebeveja, esant reikalui nusiperka, bet visą jų vijimo procesą gerai išmano ir noriai parodo besidomintiems.
Spalio mėnesį vykdyta Tiltų padalinio ekspedicija skirta etnografiniams regionų metams paminėti, o jos tikslas – užfiksuoti virvių ir pančių vijimą senuoju būdu. Labai daug įdomybių apie šį amatą papasakojo pateikėjas – apie linų ir kanapių auginimą, paruošimą, apie reikalingas priemones, vijimo būdus ir netgi apie kantybę, kurios reikia norint pasidirbinti paprasčiausius buities reikmenis. Šia ekspedicija siekiama užfiksuoti ir išsaugoti dar vieną Tiltų krašto gyvosios etninės kultūros tradiciją, kurią būtų galima perteikti jaunajai kartai.

Gintas Kleinotas

Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė
Nuotrauka Aleksandro Aziulevičiaus