Tiltuose baigtas įgyvendinti jaunimo projektas

Nuo balandžio mėnesio Tiltų kaimo bendruomenė įgyvendina Trakų rajono savivaldybės remiamą jaunimo projektą „Jaunimas kaimo veiklos procesuose“. Projekto tikslas –organizuoti veiklas , kurios leis supažindinti kaimo jaunimą su įvairių veiklų vykdymo galimybėmis, didinančiomis kaimo plėtros procesus. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios nuosekliai įgyvendinami išsikelti uždaviniai. Ugdant krašto kultūrinio identiteto suvokimą, gebėjimą organizuoti, burtis, bendrauti su bendraamžiais bei vyresniais, balandžio mėnesį kartu su partneriu , Trakų kultūros rūmų Tiltų padaliniu , buvo organizuota ganiklio dienos popietė „Atrakinkime žemės vartus“.
Norėdami projekto dalyvius supažindinti su amato vystymo galimybėmis, išgirsti verslumo pradžiamokslį, gegužės 14 d. organizavome informacinį susitikimą su verslo atstovais , t.y.“Lietuva gali “projekto dalyviais Gintaru ir Tatjana Kniežais. Grupė Tiltų ir aplinkinių kaimų vaikų ir jaunuolių vyko į Krūminių kaimą Varėnos rajone, kur Kniežų šeima įkūrė plytų gamybos įmonę “ LDK plytinė” ( Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės plytinė) ir vykdo savo verslą. Gintaras Kniežas vienintelis meistras ne tik Varėnos rajone bet ir Lietuvoje gaminantis plytas rankomis senoviniu XVI – XIX amžiaus būdu. Daug įdomių gudrybių tą dieną apie plytų gamybą išgirdo projekto dalyviai. Šis susitikimas projekto dalyviams buvo nauja pažintis, suteikianti įvairių žinių, pateikusi konkretų pavyzdį apie galimybes veikti, kurti, dirbti atkakliai siekiant tikslo, kai kuriuos iš jų galbūt ateity paskatins, motyvuos domėjimąsi verslo galimybėmis.
Siekiant išanalizuoti jaunimo užimtumą, poreikius , jų galimybes ir pačių indėlį į visuomeninę bendruomenės veiklą, liepos rugpjūčio mėnesiais buvo organizuota anketinė apklausa, «Jaunimo užimtumo problema Tiltuose“. Rugpjūčio 29 d. bendradarbiaujant su Trakų kultūros rūmų Tiltų padaliniu projektą baigėme renginiu, kurio metu vyko projekto dalyvių patirties dalinimasis ir įžvalgos visuomeninės veiklos tema, buvo apžvelgtos jaunimo įsitraukimo į aktyvią savarankišką veiklą galimybės. Po to vyko teorinis ir praktinis užsiėmimas “Dailės ir muzikos terapija”, kurį vedė Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokytoja Svetlana Šatevičienė. Pirmiausia vyko trumpa paskaita apie savęs pažinimą , buvo išdalinta ir vaizdinė medžiaga, lankstinukai. Praktinies dalies metu dalyviai dirbo ir atsiskleidė individualiai . Užsiėmimo metu buvo naudojami savęs pažinimo, darbo su savimi metodai , skatinantys kūrybiškumą, gebėjimus atskleisti savyje polinkius , talentus. Dalyviai dalinosi savo įspūdžiais, išsakė mintis, patirtis . Po pertraukos renginį baigėme jaunuolių Gyčio Gagevičiaus ir Andriaus Sinkevičiaus dueto iš Trakų koncertu. Baigiamą renginį kartu su Trakų rajono savivaldybe rėmė ir Tiltų kaimo bendruomenė.
Įgyvendinant projektą į veiklas buvo įtraukti vaikai ir jaunimas gyvenantis atokesnėse vietovėse, turintys mažiau galimybių , nedalyvavę mokymuose bei jauni žmonės, kurie domisi , yra aktyvūs , veiklūs bendruomenės nariai, galintys teikti praktinių ir teorinių pavyzdžių.Projekte taip pat galėjo dalyvauti visi norintys, įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių nariai, neabejingi Tiltų kaimo bendruomenės veiklai ir plėtrai. Iš viso į projektą įsitraukė 75 dalyviai.
Įgyvendintas projektas suteikė jaunimui galimybę įgyti naujų žinių , patirčių , labiau pažinti save , įvertinti galimybes realizuojant save visuomeninėje veikloje. Jaunimas mokėsi dirbti komandoje ir po vieną , lavino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Projekto vadovė
Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė Vaiva Neteckienė

Nuotraukos Aleksandro Aziulevičiaus

831 038

831 032

831 024