Ganiklio dienos popietė Tiltuose

Nuo seno balandžio 23 dieną buvo švenčiama gyvulių globėjo Ganiklio ir žalumos dievo garbinimo šventė. Jorėti – reiškia augti, plisti, žaliuoti . Į Lietuvą atėjus krikščionybei, šios šventės sutapatintos su Jurginėmis – Šv. Jurgio vardo diena. Šv.Jurgis – valdo žemės raktus, prikelia augmeniją, atrakiną žemę ir siunčia lietų. Taip pat globoja arklius, gyvulius ir žvėrelius. Šiais žodžiais Ganiklio dienos popietę „Atrakinkime žemės vartus“ Tiltuose pradėjo vedančioji Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė Vaiva Neteckienė. Bendruomenės aikštėje akis džiugino žolytės žaluma, kūną ir dalyvių širdeles šildė šviečianti saulė, ryškus dangus dovanojo skaisčią mėlynę. Kadangi renginys vyko pora dienų vėliau nei tradicija, o Jorė tomis dienomis negailėjo gero oro, tai renginio organizatorė padėkojo Jorei už jau atrakintą dangų ir žemę, už išlestą žolę, kurios taip pasiilgo gyvulėliai ir žmonės. Vėliau buvo prisiminti laukų lankymo, pirmos vagos arimo, pirmą kartą gyvulių išgynimo į pievas papročiai. Piemenėlių programą kartu sukūrė ir parodė Valkininkų folkloro ansamblis „Bitelė“, vad. Jolanta Molienė ir Tiltų kaimo vaikų grupė, kuriuos paruošė V. Neteckienė. Buvo dainuojamos piemenėlių dainos, žaidžiami žaidimai, rateliai, sekami padavimai, menamos mįslės, daromi ežiukai ir kitaip leidžiamas „ganiavos laikas „. Programos dalyviai t.y. piemenėliai ir žiūrovai buvo vaišinami Tiltų šeimininkių sūriu, pyragu. Kiekvienas vaikas iš vedančiosios pintinės turėjo išsitraukti po didelę baronką prie kurios puikavosi pririštas medinukas. Popietė baigėsi jauniesiems dalyviams pabirus į aikštę suptis. Per Jurgines , kaip ir per Velykas, būtina kuo aukščiau išsisupti.

Popietę organizavo Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys, Tiltų kaimo bendruomenė.

Renginys skirtas etnografiniams regionų metams paminėti ir buvo organizuotas įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės remiamą Tiltų bendruomenės jaunimo projektą „Jaunimas- kaimo veiklos procesuose“. Renginį rėmė Trakų rajono kultūros rūmai, Tiltų kaimo bendruomenė.

Projekto vadovė, Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė
Nuotraukos autorės ir Jolantos Molienės