Linksma diena jau nušvito

Visi džiaugiamės sulaukę Šv.Kalėdų. O Kalėdos tai stebuklų metas. Šios Kalėdos Tiltų kaimui suteikė ypatingą dovaną. Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė gruodžio 27 d. gyveno įkurtuvių nuotaikomis – duris atverė visų laukti naujieji bendruomenės namai. Baigtas įgyvendinti Tiltų bendruomenės parengtas projektas „Tiltų kultūros namų pastato ( unikalus Nr.4400-1808-5817) rekonstravimas, pritaikant jį Tiltų bendruomenės poreikiams “ pagal Trakų krašto VVG parengtą Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos I prioritetą “Patrauklios veikti kaimo bendruomenės aplinkos kūrimas ir tradicinių amatų išsaugojimas”
Į šventę atvyko daug garbių svečių, kaimo gyventojų. Kieme sutikusi ir pasveikinusi visus susirinkusius , pirmiausia renginio vedančioji Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė pakvietė Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos viceministrą Vilių Martusevičių, Trakų rajono savivaldybės merę Editą Rudelienę, administracijos direktorių Joną Liesį, Rūdiškių seniūną Tadeušą Pavlovskį , UAB „Trakuva“ projektuotoją Filomeną Kvedaravičienę ir Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkę Laimą Kamaitienę perkirpti simbolinę juostelę ir paskelbti, kad naujai rekonstruoti bendruomenės namai atidaryti. Naujai atgimusius bendruomenės namus, kad jų neaplankytų negandos ir nelaimės pašventino Valkininkų parapijos klebonas Bronius Krakevičius. Tuomet visi dalyviai buvo pakviesti į vidų . Grojant Tiltų kapelai įeinantys buvo sutinkami su duona ir druska. Viduje visiems trumpai apsižvalgius, pasidžiaugus nauju pastatu, renginys tęsėsi toliau. Renginio vedančioji trumpai pristatė pastato istoriją.“1962 metais Tiltų kaime, tuometiniame Tiltų kolūkio centre pastatytas pastatas, kuriame įkurta girininkija, ūkio kontora , biblioteka, kultūros namai ir II a. gyvenami butai. Bėgant laikui įstaigos išsikėlė, liko tik kultūros namai ir biblioteka. Galiausiai bibliotekai persikėlus į kitas patalpas pastatas kaip buvo , taip ir liko kaimo kultūros židinys. 2009 m., įsikūrus bendruomenei, šis pastatas įgijo naują veidą – tapo kaimo bendruomenės namais. Penkis dešimtmečius gyvavęs senasis pastatas, kuris atlaikė keletą negandų, galiausiai visai suseno, vidaus patalpų būklė nebetenkino darbuotojų, lankytojų reikmių, neatitiko šiuolaikinių reikalavimų. Ir pokyčiai buvo būtini. „ Po to savo prisiminimais apie sename pastate vykusias veiklas, gyvenimą pasidalino Tiltų kaimo ilgametė kultūros darbuotoja Marija Algė Armalienė.Vedančioji priminė, kad A. Armalienės pasakojimą papildo II aukšte eksponuojama foto nuotraukų paroda „Akimirkai sustojęs laikas“ ir pakvietė renginio pabaigoje būtinai ją apžiūrėti.Toliau nuostabią koncertinę programą atliko Trakų instrumentinis ansamblis „Serenada“, vad. Kastytis Mikiška ir solistė Sandra Stasiūnaitė. Po pasirodymo
susirinkusius sveikino Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos viceministras Vilius Martusevičius, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, administracijos direktorius Jonas Liesys, Rūdiškių seniūnijos seniūnas Tadeušas Pavlovskis, Kovo 11-osios akto signataras Kazimieras Uoka, UAB „Trakuva“atstovė Filomena Kvedaravičienė, Varėnos rajono Dargužių amatų centro ir bendruomenės atstovė Rimutė Gudonienė, Varėnos kultūros centro Valkininkų filialo direktorė Jolanta Molienė, Valkininkų bendruomenės pirmininkė Danutė Blažulionienė, Trakų rajono Rūdiškių bendruomenės „Pušynas“ pirmininkas, kiti kolegos , bendraminčiai, draugai.
Tiltų kaimo bendruomenės darbai nebūtų tokie matomi ir apčiuopiami, jei ne geradarių parama. Įgyvendinant šį projektą vieni rėmė lėšomis, kiti – patarimais, treti – geru žodžiu ir supratingu palaikymu, dėkodama rėmėjams kalbėjo bendruomenės pirmininkė L. Kamaitienė . Tikrai nebūtume įgyvendinę ir sukūrę to, ką šiandien turime, jei ne Trakų rajono savivaldybės administracijos parama, Trakų vietos veiklos grupės kolektyvo nuoširdus ir kantrus darbas. Dėkingi esame Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai, UAB „Koletra „ direktoriui Laimonui Bagdonavičiui ir jo padėjėjo Romo Rimkaus vadovaujamam kolektyvui. Dėkojame UAB „Trakuva“ kolektyvui už parengtą techninį projektą, techniniam prižiūrėtojui Borisui Gerberiui už projekto darbų vykdymo priežiūrą, už bendradarbiavimą ir pagalbą Valkininkų urėdijai, Tiltų girininkijai , UAB „Valklanga „ ir jos direktoriui Audriui Švedui, Alvydui Biekšai . Už viešinimą laikraščio „Trakų žemė“ redakcijos kolektyvui, Česlovui Rulevičiui ir visiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.
Bendruomenės pirmininkės savo vardu visiems rėmėjams įteikė padėkas, atminimo dovanėles ir gėlių. Renginys baigėsi Gražinos Skinderytės Kurnickienės ir Vytauto Kurnicko muzikiniu sveikinimu. Po šių atlikėjų pasirodymo vedančioji padėkojo visiems už norą būti kartu, už visus metų džiaugsmus ir kartu įveiktus rūpesčius, už prisidėjimą prie turtingesnio, prasmingesnio, šviesesnio Tiltų kaimo gyvenimo. Visiems renginio dalyviams atsidėkojant buvo įteikiamos gėlės, 2015 metų kalendoriai su Tiltų bendruomenės namų atvaizdu ir rašikliai.
Kaip bitės renka medų, taip ir žmogus kuria savo namus: neskubėdamas, metų metais. Tai natūralu, nes namai – tai jo nueito kelio atspindys. Tiltų kaimo bendruomenės pastato atidarymas ir įrodo šio kaimo bendruomenės veiklą, siekius ir norą gyventi geriau. Šventę rėmė – Trakų rajono savivaldybė, Rūdiškių seniūnija, Trakų kultūros rūmai, Tiltų kaimo bendruomenė.

Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė