Tiltuose lankėsi Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdžio dalyviai

Rugpjūčio 21 d. Trakuose (konferencijų centre „Trakų Galvė“) vyko Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos posėdis. Po posėdžio būrys dalyvių apsilankė Tiltų kaimo bendruomenėje. Pirmą kartą kaimą aplankė toks gausus ministerijų atstovų būrys. Tai – Finansų, Teisingumo, Energetikos, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo, Socialinės ir darbo, Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų įvairių skyrių darbuotojai. Taip pat Nacionalinės tėvų ir šeimos asociacijos, NVO moterų užimtumo centro, Lygių galimybių tarnybos, Nacionalinių teismų administracijos , Vilniaus universiteto atstovai. Pirmiausia svečiai buvo supažindinti su vietove, pačiu kaimu. Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo bibliotekininkė Elena Žilinskienė pravedė pažintinę ekskursiją , pristatė vietinės reikšmės architektūros paminklą, gatvinį etnografinį Tiltų kaimą. Vėliau Tiltų bendruomenės pirmininkės Laimos Kamaitienės vedini visi susirinko prie rekonstruojamų bendruomenės namų. Čia svečius smagiu maršu pasitiko Tiltų kaimo kapela, bendruomenės narės įteikė svečiams naminės duonos. Tada visi buvo pakviesti apžiūrėti baigiamų rekonstruoti bendruomenės namų. Vyko ilgas pokalbis. Svečiams apie bendruomenės vykdomus projektus papasakojo bendruomenės pirmininkė L.Kamaitienė. Į socialinės ir darbo ministerijos atstovės užduotus klausimus išsamiai atsakė Tiltų bibliotekininkė E. Žilinskienė. Apie sveikatos apsaugą, kultūrinį gyvenimą papasakojo Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė. Ministerijų atstovai uždavė begales klausimų apie susisiekimą, kelių būklę, jaunimo užimtumą, darbo pasiūlą, verslumą , švietimą, kultūrą, žmonių gyvenimo lygį ir daugelį kitų. Į kiekvieną gavo realius, kaimo gyvenimą atspindinčius atsakymus, išgirdo aktualiausias problemas. Po to svečiai buvo pakviesti paragauti Tiltų krašto tradicinių patiekalų, paklausyti Tiltų kapelos koncertinės programos. Bendruomenės aikštėje įrengtoje lauko scenoje prie vaišėmis nukrautų stalų svečius pasitiko šeimininkės Danutė Žemaitienė ir Valė Pockevičienė. Joms talkino aktyvūs bendruomenės nariai, ūkininkai Dalia ir Vytas Kazlauskai, Snieguolė Verseckienė.
Džiugu, kad labiausiai nuo rajono centro nutolusį Tiltų kaimą kasmet atranda ir aplanko vis daugiau svečių.

Tiltų bendruomenės narė Vaiva Neteckienė
Nuotraukos Elenos Žilinskienės