Tiltų jaunimo susitikimas su žurnaliste Vaidilute Dovydaityte

Trakų rajono savivaldybei paskelbus „Jaunimo projektinės veiklos 2014 metų finansavimo“ konkursą, asociacija Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė parengė paraišką „Jaunimo gebėjimų ugdmas viešinimo srityje„. Projektu buvo siekiama, kad jaunas žmogus mokytųsi, stebėtų savo bendruomenėje vykstančius procesus, juos sugebėtų analizuoti, užrašyti, kaupti informaciją ir mokėtų įvairiomis viešinimo priemonėmis ja pasidalinti su kitais. Trakų rajono savibaldybė skyrė projekto įgyvendinimui finansinę paramą. Projekto idėja ir tikslas – skatinti, stiprinti Tiltų ir aplinkinių kaimų jaunimo dalyvavimą, iniciatyvą bendruomeninėje veikloje, didinti jų užimtumą, ugdant gebėjimus komunikacijos, viešųjų ryšių ir žurnalistikos srityse. Siekdama įgyvendinti projekto tikslą, pirmiausia iniciatyvinė grupė paskelbė informaciją apie vykdomą projektą: iškabino skelbimus, patalpino informaciją Tiltų bendruomenės svetainėje, skleidė žinią žodžiu ir kvietė jame dalyvauti jaunimą bei visus norinčius. Rugpjūčio 20 d. Tiltuose vyko 3-jų dalių užsiėmimai su praktinėmis užduotimis, į kuriuos susirinko 30 dalyvių, tarp kurių buvo ir keletas senjorų.

Pirmasis užsiėmimas prasidėjo nuo dalyvių prisistatymo ir praktinės užduoties „Susipažinkime“, kurį vedė Tiltų padalinio kultūros renginių organizatorė Vaiva Neteckienė. Po to vyko užsiėmimai „Komunikacija ir ryšiai su visuomene“ ir „Žurnalistika. Straipsniai. Interviu“. Juos vedė radijo stotie M-1 informacijos tarnybos redaktorė, žurnalistė Vaidilutė Dovydaitytė . Užsiėmimų metu projekto dalyviai išgirdo žurnalisto darbo ypatumus, apie informacijos kaupimą, fiksavimą, rašymą, informacijos šaltinius ir jų sklaidą, bendravimą su pašnekovais ypatumus, kaip imti interviu ir pateikti tinkamus klausimus, išgirdo kokiomis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti žurnalistas. Atlikus projekto vadovės V.Neteckienės pateiktą praktinę užduotį „ 60 sekundžių – 1 minutė“, išsivystė diskusija apie laiko sampratą, apie tai, kad kiekvieno yra asmeninis santykis su laiku, kad žurnalisto darbe viena minutė reiškia labai daug. V.Dovydaitytė pateikė savo darbo konkretų pavyzdį informacinę laidą „200 sekundžių informacijos“, kurios metu per tiek sekundžių būtina gebėti pateikti pačią išsamiausią, svarbiausią informaciją. Po praktinės užduoties žurnalistė papasakojo apie tai, kaip sudominti skaitytoją, apie straipsnių rašymą pagal piramidės formą, gebėjimą išsamiai atsakyti į 5 pagrindinius kalusimus – kas?, kur?, kaip?, kada?, kodėl?

Po pertraukėlės vyko užsiėmimas “ Informatyvi forografija“, kurį pravedė fotografas Aleksandras Aziulevičius, pirmiausia papasakojęs apie savo pomėgį ir ilgą mokymosi, pažinimo kelią apie fotografiją . Tuomet projekto dalyviai išgirdo informaciją apie foto žurnalistiką, apie reportažinę fotografiją, apie tai, kaip teisingai užfiksuoti faktą ir tinkamai, objektyviai pateikti jį visuomenei. Fotografas kalbėjo apie tinkamą, reikalingą techniką, fotoaparatus, kuriais išgaunamos kokybiškos nuotraukos , parodė su kokiai fotoaparatais, videokameromis dirba pats. Taip pat nusakė fotografo pradžiamokslį.Užsiėmimas baigėsi V.Neteckienės pateikta praktine užduotimi „Ar tu matai tai, ką aš matau“. Praktinės užduoties aptarime projekto dalyviai aptarė kaip jautėsi rinkdamiesi objektus, norimą fotografuoti daiktą ar vaizdą kai jų niekas nevaržė, nepatarinėjo, diskutavo apie tai, kas juos nustebino, atsakė į klausimą – ar vieni ir kiti matė tą patį. Užsiėmimų metu projekto dalyviai žurnalistei ir fotografui pateikė įvairių klausimų, išgirdo įdomius, išsamius atsakymus.

Šio projekto įgyvendinimas yra nauja patirtis Tiltų krašto jaunimui. Visi projekto dalyviai įgijo naujų žinių, patirčių informacijos rinkimo, fiksavimo, viešinimo srityje, mokėsi stebėti, pamatyti tai kas įdomu, pagilino bendravimo, straipsnių rašymo įgūdžius.

Projekto dalyvė Gintarė Biskelionytė
Nuotraukos Aleksandro Aziulevičiaus