Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenės aikštėje įrengta lauko aikštelė

Atsižvelgdamas į Paramos kaimo bendruomenių ir kaimo bendruomenių asociacijų veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 (Žin., 2006, Nr. 48-1752; 2013, Nr. 48-2389), 45 punktą, 2013 m. Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (01 01) sąmatą pagal priemones, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-76 (2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 3D-509 redakcija) ir į Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti projektų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-501, 2013 m. liepos  26 d. posėdžio protokolo Nr. 8D-377 (5.50) nutariamąją dalį, LR Žemės ūkio ministras 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D-567, patvirtino 2013 metų Kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonei ,,Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms“ įgyvendinti skirtų lėšų (90 proc. projekto vertės) pagal projektus ir lėšų gavėjus paskirstymo sąrašą. Šiame sąraše valstybės parama skirta ir keturių Trakų rajono kaimo bendruomenių projektams. Vienas iš jų – Tiltų kaimo bendruomenės projektas „Tiltų kaimo bendruomenės viešosios erdvės – kaimo aikštės − tvarkymas įrengiant lauko aikštelę“.  Projekto tikslas – sukurti patrauklią ir saugią aplinką Tiltų kaimo  bendruomenės nariams  žaisti ir sportuoti bei turiningai leisti laisvalaikį. Projekto įgyvendinimo metu Tiltų kaimo aikštėje įrengta spalvinga vaikų žaidimo aikštelė, pastatyti du krepšinio stovai su lankais. Darbus atliko  įmonė UAB “Kitoks Požiūris”. Taip pat  įsigyta krūmapjovė teritorijai prižiūrėti. Projekto “ Tiltų kaimo bendruomenės viešosios erdvės – kaimo aikštės − tvarkymas įrengiant lauko aikštelę“   įgyvendinimas labai svarbus  kaimo bendruomenei. Jo  metu  sukurta bendruomenės nariams erdvė poilsiui ir laisvalaikio praleidimui, sporto  renginiams.   Projektas reikalingas tam, kad ateityje  galėtume tęsti   tolimesnę bendruomenės veiklą, organizuoti  sportines , judrių žaidimų vaikams , jaunimui,  šeimoms veiklas. Tiltų kaimo bendruomenės   viešosios erdvės- lauko sporto ir žaidimų aikštelės sutvarkymas-  dar vienas  indėlis į gyvenimo kokybės gerinimą Tituose.