“Operos akademija”

Asociacija Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė kartu su operos solistais Gražina Skinderyte – Kurnickiene ir Vytautu Kurnicku parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai regionų kultūros projektų, mažinančių kultūrinę ir socialinę atskirtį, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų paraišką, kurioje numatė vykdyti projektą „Tradicinės kultūros ir profesionalaus meno jungties tiltai“. Tai dviejų dalių kultūrinė edukacinė programa, skatinanti kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, įtraukianti socialinės atskirties grupes į kultūrinę veiklą. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dalinai parėmus projektą ir skyrus finansavimą, šių metų balandžio mėn. Tiltų kaimo bendruomenė pradėjo jo įgyvendinimą. I-oje edukacinės programos dalyje buvo numatyta pažintis su opera, jos atlikėjais, scenografija, režisūriniais sprendimais. Šiam tikslui pasiekti, balandžio 19 d. Tiltų kaimo bendruomenės nariai lankėsi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje. Žiūrėjo Gaetano Donizetti 2-jų veiksmų operą „ Meilės eliksyras“.

Po spektaklio operos solistas Vytautas Kurnickas projekto dalyviams pravedė ekskursiją po teatrą, parodė grimo kambarius, kostiumus, dekoracijas. Tiltiečiai užlipo į didžiąją sceną, stebėjo techninių darbuotojų darbą, įrangą.Gegužės 12 d. Tiltų bendruomenės namuose vyko edukacinė programa „Operos akademija“. Programoje dalyvavo 49 įvairaus amžiaus projekto dalyviai. Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė doc. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė supažindino su operos istorija pasaulyje ir Lietuvoje, kalbėjo apie žymiausius pasaulinio garso operų kūrėjus ir atlikėjus, parodė vaizdinę medžiagą „ Operos kelias į praeitį“. Po kavos pertraukėlės vyko G.Puccini operos „Toska“ pristatymas. Doc. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, kartu su operos solistais Gražina Skinderyte-Kurnickienė ir Vytautu Kurnicku, papasakojo operos siužetą, detalizavo atskirus tris veiksmus, jų aplinkas, dekoracijas, atskleidė personažų ir atlikėjų nuotaikas, charakterius, kostiumus. Po to projekto dalyviai klausė fragmentų iš operos „Toska“. Išgirdo Vytauto Kurnico atliekamas Kavaradoso arijas iš operos pirmo ir antro veiksmų, Gražinos Skinderytės-Kurnickienės atliekamą Toskos ariją iš antro veiksmo ir abiejų solistų duetą iš pirmo veiksmo. Vėliau vyko antraplanių ir masinių vaidmenų pristatymas, personažų apibūdinimas. Po pertraukėlės vyko I-osios projekto dalies apibendrinimas, po kurio Tiltų bendruomenės valdybos narė Vaiva Neteckienė pristatė II-ąją projekto dalį. Joje profesionalūs operos solistai Gintaras Liaugminas (baritonas), Vytautas Kurnickas (tenoras), Gražina Skinderytė-Kurnickienė (sopranas) ir pianistė Audronė Juozauskaitė kartu su Tiltų kaimo bendruomenės nariais kurs operos „Toska“ koncertinį-režisūrinį variantą. Profesionalūs, aukštąjį muzikinį išsilavinimą turintys tos srities menininkai, atliks pagrindinius vaidmenis, o antraplanius vaidmenis ir masinėse scenose vaidins projekto dalyviai, t.y Tiltų kaimo bendruomenės nariai. Čia pat iš salėje esančių dalyvių buvo atrinkti antraplanių vaidmenų atlikėjai. Tai Rimas Kleinotas, Petras-Gintautas Kleinotas, Stasys Jachimovičius, Povilas Kalanta. Kalėjimo sargą, kareivius, giesmininkus, klapčiukus, miestelėnus vaidins Tiltų jaunimo folkloro ansamblio „Gelužėlė“, Tiltų kapelos nariai, visi norintys prisidėti prie šios programos pastatymo.Projekto „Tradicinės kultūros ir profesionalaus meno jungties tiltai“ partneriai – Lietuvos muzikų sąjunga, Trakų rajono kultūros rūmai. Informacinis rėmėjas – Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“.

Vaiva Neteckienė