Tiltuose Velykų belaukiant

Su bundančiu pavasariu, žaliomis šakelėmis balandžio 1 d. sekmadienį atgimė visa Lietuva. Didieji miestai, maži miesteliai ir kaimai sumirgėjo daugiaspalvėmis verbomis. Verbų sekmadienį  vadiname Širdžių atvėrimo Kristaus švente. Velykų laukimas prasideda nuo Verbų sekmadienio. Savaitė iki prisikėlimo džiaugsmo. Saulėtą, gražią  Verbų sekmadienio popietę Tiltų kaimo žmonės nešini kadugio ir gluosnio žaliomis šakelėmis – verbomis,  susirinko bendruomenės namuose  į Verbų Sekmadienio Rekolekcijas. Jose dalyvavo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kunigas Jonas Varaneckas, Trakų bažnyčios kvartetas, Trakų rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Karolina Narkevič. Renginio vedančioji Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų padalinio administratorė Vaiva Neteckienė tarė įžanginį žodį, visiems susirinkusiems pristatė Rekolekcijų eigą. Kas norėjo galėjo pas kunigą prieiti išpažinties, kiti dalyviai tuo metu salėje stebėjo vaizdinę medžiagą „Prasmingi pamąstymai“, kurioje atsispindėjo gamtos, žmogaus ryšys ir harmonija su Dievu bei visu mus supančiu pasauliu. Vaizdinę medžiagą parengė ir rodė Trakų rajono kultūros rūmų darbuotojas Aleksandras Aziulevičius. Po to kunigas visus renginio dalyvius pakvietė į kiemą. Visi nešini žaliomis verbų šakelėmis kieme sustojo glaudžiu ratu. Po bendros maldos kunigas pašventino verbas.

Lietuvoje tikima, kad  pašventintos verbos apsaugo nuo žaibo įtrenkimo, todėl jos nešamos namo ir užkišamos už stogo gegnės palėpėje ar tiesiog kambaryje už švento paveikslo. Vėliau, pagal bažnytinių procesijų tradiciją, visi susirinkusieji kartu su kunigu, giedant Trakų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčios giesmininkams nešini verbomis dalyvavo eitynėse. Tokios eitynės – iškilmingiausia šventės dalis, kur tikima, kad tokiu būdu bus atleisti visi nusidėjimai.

Rekolekcijų dalyviams susirinkus į salę kunigas aukojo Šventas Mišias. Jų metu giedojo Trakų bažnyčios kvartetas, Velykinius skaitinius skaitė Tiltų bendruomenės pirmininkė Laima Kamaitienė.  Po Šventų mišių kunigas papasakojo apie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią  garsinantį Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslą, kuris dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas traukia maldininkus iš visų kraštų. Plačiai išgarsėjęs stebuklingasis Trakų Dievo Motinos atvaizdas – tai pirmasis Lietuvoje Švento Sosto oficialiai vainikuotas Švč. M.Marijos paveikslas . Jis buvo vainikuotas 1718 m. auksinėmis popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Trakų kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Karolina Narkevič visiems esantiems salėje išdalino paveikslėlius su Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atvaizdu. Renginio pabaigoje sveikinimo žodį tarėTiltų bendruomenės pirmininkė . Ji  palinkėjo visiems ramybės, puikios pavasarinės nuotaikos, gražių švenčių, o renginio vedančioji padėkojo visiems dalyvavusiems, prisidėjusiems prie šio renginio organizavimo. Renginį organizavo ir rėmė Tiltų kaimo bendruomenė kartu Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų padaliniu. Organizatoriai visiems svečiams, dalyviams, žiūrovams įteikė pavasarinių žydinčių gėlių.

Tiltų bendruomenės narė Vaiva Neteckienė