Tiltų kaimo bendruomenė svarstė aktualius klausimus

Vasario 10 d. Tiltų kaimo bendruomenės namuose vyko visuotinis bendruomenės narių susirinkimas. Pagrindinis svarstomas klausimas – Tiltų  kultūros namų pastato rekonstrukcija. Bendruomenės valdybos narė, Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų filialo administratorė Vaiva Neteckienė supažindino su bendruomenės galimybe pasinaudoti Trakų krašto VVG plėtros įgyvendinimo programa, prašant paramos kultūros namų pastato rekonstrukcijai. Kaimo bendruomenė Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2009 m. panaudos sutartimi Nr. T 7-11 disponuoja buvusiu Tiltų kultūros namų pastatu, kurio sienos suręstos iš lentų dar 1960 m. Atremontavus, po 1988 m. kilusio gaisro, pastatas liko be apšildymo, be to nėra vandentiekio, sanitarinio mazgo. Pastato nusidėvėjimas šiuo metu siekia 70 proc. Tą patvirtina Vilniaus įmonės registrų centro nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko  išrašas (2011-11-16).

Bendruomenės narių susirinkimas

Patalpos neestetiškos, nepatrauklios ir netinkamos žmonių susibūrimams, bendruomenės įvairiapusei veiklai. Valdybos nariai atliko gyventojų apklausą, kurios metu surinko informaciją apie visuomeninės paskirties pastatų reikalingumą bendruomenės, meno kolektyvų veiklai, mokymams, pagyvenusių žmonių ir jaunimo poreikiams bei apie bendruomenės narių pagalbą, įrengiant bendruomenės namus. Tyrimo rezultatai parodė, kad įgyvendinus Tiltų kultūros namų patalpų rekonstrukcijos projektą, išsispręstų bendruomenės narių susibūrimo vietos problema, būtų kur bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis bendruomenėmis, užsiimti mėgstama veikla, dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose. Rekonstruotu pastatu norėtų naudotis įvairaus amžiaus bendruomenės nariai. Kadangi pastato nusidėvėjimas didžiulis, tikslingiau būtų jo vietoje pastatyti naujus bendruomenės namus.Bendruomenės nariai visuotinio susirinkimo metu pritarė projektui „Tiltų kultūros namų (unikalus Nr.4400-1808-5817) rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams” balsuodami. Gyventojams pritarus, bendruomenės valdyba kovo mėnesį numato teikti projekto paraišką paramai gauti pagal „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos“ I prioriteto „Patrauklios veikti kaimo bendruomenės aplinkos kūrimas ir tradicinių amatų išsaugojimas“ 1.1 priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų renovavimas, aplinkos tvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“.Susirinkime dalyvavęs Rūdiškių seniūnijos seniūnas T. Pavlovskis gyventojus supažindino su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, paraiškos forma, reikalingais pateikti dokumentais, numatoma kompensuoti suma. Su šiais dokumentais plačiau susipažinti galima kaimo bibliotekoje.Į susirinkimą atvykę AB TEO LT atstovai papasakojo apie spalio mėnesį numatomą analoginės televizijos išjungimą ir perėjimą prie skaitmeninės televizijos. Bendruomenės namuose buvo pajungtas didžiulis skaitmeninis televizorius, kad visi susirinkusieji patys galėtų įsitikinti vaizdo kokybe. Jie kvietė gyventojus nelaukti, kol bus išjungtas senasis ryšys, o jau dabar pasirinkti skaitmeninės televizijos GALA ryšį, atsakė į gyventojų klausimus, paliko reklaminių skrajučių su kontaktiniais duomenimis ir rašikliais.Žiūrovai šiltais plojimais sutiko į svečius atvykusį Trakų rajono kultūros rūmų Dusmenų filialo dramos kolektyvą, kuris parodė nuotaikingą spektaklį, šmaikščias scenas iš senojo lietuviško kaimo gyvenimo – J. Vailionienės ir A. Surdokienės komediją „Dideli nemalonumai“. Dusmenų aktoriai, nors ir šaltame, languose šalčio išrašytais raštais pastate, dzūkų tarme šiltai bendraudami su žiūrovais, padovanojo daug juoko ir gerą nuotaiką.

Elena Žilinskienė, Trakų viešosios bibliotekosTiltų filialo vedėja

aktualus-klausimai aktualus-klausimai-2 aktualus-klausimai-3 aktualus-klausimai-4