Tiltiečiai Užgavėnėse Trakuose

Tiltiečiai užgavenėse TrakuoseVasario 19-osios sekmadienį Trakuose ūžė Užgavėnės. Žiemą iš Trakų varė visų savivaldybės seniūnijų atstovai. Šventė prasidėjo persirengėlių eitynėmis, kuriose dalyvavo ir Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė . Bendruomenės ir Tiltų kapelos nariai persirengę žydų kaukėmis, žaismingai dainuodami Užgavėnių daineles, krėsdami įvairius šposus, vedami žydų generolo žygiavo per Trakų miestą link Rotušės aikštės. Vėliau Tiltų žydukai dalyvavo komandų prisistatyme. Žydo oraciją atliko Petras-Gintautas Kleinotas su savo pačia Sara (Vytas Tolvaiša), o kapelos nariai Pranas Žilinskas, Rimantas Bartulis, Vyda Tolvaišienė, Rimas Kleinotas, Vaiva Neteckienė trenkė dvi smagias polkutes ir lietuvių liaudies dainą „Oi tu tprunda uliauninke…“. Kad Tiltų žydai nesušąltų, juos karšta bapka vaišino šeimininkė Dana Žemaitienė , o viską stebėjo ir surašė – Nijolė Bižokienė, Marytė Nemeikštienė ir Vytautas Vilkišius.Šventėje tiltiečiai įsiliejo į šėliones su velniais, giltinėmis, gervėmis, arkliais, meškomis, čigonais, daktarais ir kitokio plauko mistiniais Užgavėnių herojais.