Tiltiečiai „SPIŠSKA BELA“ bulvių mugėje Slovakijoje

Tiltiečiai Slovakijoje bulvių mugėje

Rugsėjo 15-21 d. Tiltų kaimo bendruomenės nariai kartu su kolegomis iš Perlojos, Ariogalos, Aukštadvario, Dusmenų, Trakų, Vilniaus buvo išvykę į Slovakiją. Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė Prešovo krašto savivaldybės (Slovakija) pirmininko Petro Chudiko kvietimu 2011 m. rugsėjo 17 d. dalyvavo tarptautinėje „Spišska Bela bulvių mugėje“. Tiltiečiai mugės metu pristatė savo krašto etnografinį paveldą. Visi programos dalyviai buvo apsirengę dzūkiškais tautiniais kostiumais, kurie austinių raštų spalvingumu ir margumu sužavėjo žiūrovus ir mugės dalyvius. Tiltų kaimo kapelos ir Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų filialo jaunimo folkloro ansamblio „Gelužėlė“ dalyviai pristatė bendrą jungtinę vienos valandos trukmės koncertinę programą, kurioje skambėjo lietuvių liaudies dainos ir melodijos. Koncerto metu kiti tiltiečiai, mugės dalyviai, susirinkusius Slovakijos žiūrovus vaišino etnografiniais valgiais (grikiniais pyragėliais, namine duona, lašiniais, baltu saldžiu pyragu), kartu šoko ratelius, žaidė žaidimus.

Po oficialaus šventės atidarymo Spišska Bela miesto savivaldybės atstovai, tarptautinės bulvių mugės rengėjai ir organizatoriai aplankė Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenės kiemelį, kuriame buvo pristatoma lietuviška ekologiška produkcija. Slovakijos delegacija buvo pavaišinta lietuviška gira, grikiniu pyragu ir kitais lietuviškais gaminiais.Susitikime su Spišska Bela savivaldybės, Slovakijos respublikos bulvininkystės sąjungos, Poprado regiono žemės ūkio maisto departamento, kitų žemės ūkio organizacijų ir kooperatyvų atstovais užsimezgė naujų partnerių paieška žemės ūkio, maisto ūkio srityse.Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenės pirmininkė Laima Kamaitienė padėkojo už kvietimą bei suteiktą galimybę dalyvauti tarptautinėje „Spišska Bela bulvių mugėje“ ir Slovakijos atstovams įteikė lietuviškos naminės duonos ir medaus.

Tiltų kaimo bendruomenės nariai

Slovakijos ir Lietuvos delegacijos išsiskyrė užmezgusios gražius kultūrinio bendradarbiavimo, partnerystės ryšius, skatino visapusiško bendradarbiavimo teritorinę plėtrą.Sekančią dieną Tiltų bendruomenės nariai lankėsi Dunajec s.r.o. Spišska Stara Ves gyvulininkystės ir Zamagro s.r.o. Spišska Stara Ves avininkystės ūkiuose, taikančiuose naujas ūkininkavimo technologijas. Žamagro s.r.o. Spišska Stara Ves ūkyje vyko susitikimas su ūkininkais. Susitikimo metu vyko diskusijos apie inovacijų taikymą efektyvinant verslumą kaime, vyko pažintis su galimybėmis įvairinti kaimo ekonomiką, diegiant naujas arba tobulinant jau egzistuojančias technologijas, dalintasi tarptautine patirtimi žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse. Slovakijos ūkininkai dalinosi patirtimi kaip panaudoja Europos Sąjungos lėšas verslumui kaime skatinti.Išvykdami iš Slovakijos , kelionės dalyviai dar pasikėlė į Aukštuosius Tatrus, plaukė nuostabiąja Dunojaus upe, grožėjosi kalnuotomis Slovakijos apylinkėmis, nuvyko į Bojnicos kurortą, kuriame aplankė, pamatė ir susipažino su naktinės pilies –muziejaus gyvenimu. Atsisveikinę su Slovakija, važiuodami namo, keliautojai sustojo Čekijoje. Jie apsilankė Kamižižo pilyje – Arkivyskupijos vasaros rezidencijoje, pamatė nuostabiuosius Arkivyskupijos sodus ir gėlynus, buvo Arkivyskupijos vyno rūsiuose, kuriuose laikomas Šv.Mišių vynas, dalyvavo kelių rūšių vyno degustacijoje. Čekijoje lietuviai taip pat aplankė Maravijos gamtos prieglobstį- Maravijos karstą. Ekologiniu traukinuku visa grupė vyko į garsiuosius Punkvės urvus, plaukė požemine upe, gėrėjosi stalaktitų, stalagmitų, stalagnatų dariniais. Važiuodami per Lenkiją kelionės dalyviai buvo sustoję Krokuvoje. Pirmiausia grupė aplankė Viešpaties Gailestingumo šventovę- Pasaulinę Dievo Gailestingumo baziliką, po to – Palaimintosios Marijos Kovalskos –Faustinos koplyčią, kurioje pamatė relikvijas ir votus , skirtus palaimintajai Faustinai. Vėliau visi buvo Karališkuose Vavelio rūmuose, Katedroje, pamatė Krokuvos universitetą, gėrėjosi naktinio Krokuvos senamiesčio vaizdais.Pilni įspūdžių ir su gera nuotaika visa grupė sėkmingai grįžo į Lietuvą.

Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų filialo administratorė Vaiva Neteckienė