Tiltų kaimo bendruomenė

Mažosios architektūros paminklas – per karą, 1944 m. pastatytas koplytstulpis

Tiltai istoriniuose šaltiniuose paminėti 1777m. Tai – vienas iš nedaugelio Pietryčių Lietuvos gatvinių kaimų, vietinės reikšmės architektūros paminklas. Būdamas toli nuo pagrindinių kelių, išsaugojo savitus architektūros bruožus, kurie 1971 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos kultūros ministerijos kolegijos nutarimu Nr.40 įtraukti į kultūros vertybių registrą. Kaimas tarsi muziejus po atviru dangumi, traukia nuolatinį lankytojų dėmesį. Kraštovaizdį puošia Tiltų tvenkinys ir per kaimą tekantis Gelužos upelis, kaimo kryžius, koplytstulpis, gražūs miškai su poilsiavietėmis, Europos miškas.

Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė įsikūrė 2009 m. Yra Lietuvos kaimo tinklo, Trakų krašto VVG, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos narys. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja visuomeniniame, kultūriniame gyvenime, įvairiuose projektuose, plačiai bendradarbiauja su valdžios institucijomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, kitomis rajono ir šalies bendruomenėmis.Tiltus lanko svečiai, turistai iš Lietuvos ir užsienio. Bendruomenė organizuoja masinius renginius, koncertines programas, edukacijas, etnografinių valgių degustacijas, veda ekskursijas po etnografinį kaimą. Vykdydama plačią veiklą bendruomenė apjungia labai daug ir įvairių amžiaus grupių narius. Tai meno kolektyvų dalyviai, amatininkai, etnografinių autentiškų valgių gamintojai, etnografinių sodybų šeimininkai, ūkininkai, bitininkai, jaunimo atstovai.

Tiltų bendruomenė rūpinasi savo gimto kaimo istorijos ir kultūrinio paveldo išsaugojimu, sklaida, pristatymu, lankytojams kuria patrauklią aplinką.

Siūlymas lankytojams ir turistams: Kultūrinė pažintinė programa su ekskursija po etnografinį kaimą, vietinės reikšmės architektūros paminklą, edukacijos, ekologiškų dzūkiškų produktų degustacijos, koncertinės programos su rateliais, žaidimais, įvairiomis atrakcijomis.

www.tiltai.lt