Gedulo ir vilties diena tiltuose

Birželio 14–tą sukanka 75 metai nuo tos baisiosios 1941-ųjų nakties, kuomet Maskvos įsakymu trečią valandą visame Pabaltyje – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje – vienu metu prasidėjo pirmoji masinė žmonių deportacija į Sibirą. Tą vasarą prasidėjo beveik pusantro dešimtmečio trukęs Lietuvos gyventojų naikinimas ir trėmimas, virtęs tautos tragedija, trukusi iki 1952-ųjų.
Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Antradienį visoje Lietuvoje buvo iškilmingai pagerbtos tremties aukos.
Prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius nuo Lietuvos gyventojų genocido – vieno juodžiausių XX amžiaus istorijos puslapių – Tiltų bendruomenės namuose susirinko ir Tiltų, Naujienų, Klepočių kaimų gyventojai. Tarp jų ir kraupių įvykių liudininkės ištremtos tą jaudąją 1941 metų birželio 14-osios naktį Ona Puzienė, Marija Algė Armalienė, Veronika Ignatavičienė. Minėjimas prasidėjo „Tautiška giesme“, vėliau renginio vedančioji, Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinio renginių organizatorė Vaiva Neteckienė trumpai pristatė to meto įvykius. Tylos minute buvo pagerbtos tremties aukos, jų garbei uždegtos žvakutės, sugiedota giesmė „Marija Marija“. Savo prisiminimais, išgyvenimais pasidalino tremtinės A.Armalienė, O.Puzienė, V.Ignatavičienė. Už galimybę pabūti kartu tremtinėms renginio organizatorė atsidėkodama įteikė gėlių, o kaimo poetas Vytautas Vilkišius skaitė savo kūrybos eilėraščius. Renginio metu buvo atkreiptas dėmesys į jaunąją kartą, kuriai labai svarbu suvokti mūsų valstybės svarbą, patriotizmą, pilietiškumą. Buvo pristatytos jaunimo iniciatyva „Misija Sibiras“ ir nuo 1999 metų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos orgnanizuojamas Nacionalinis mokinių konkursas“ „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija”. Minėjimo metu buvo pristatytas Nacionalinio mokinių konkurso leidinys – kompaktinė plokštelė „išgirsk“ . Susirinkusieji klausė mokinių sukurtas ir pačių atliekamas dainas, eilėraščius, rašinių tekstus įgarsintus žinomų aktorių, atlikėjų. Renginio pabaigoje visi buvo pakviesti apžiūrėti 2016 metų Nacionalinio mokinių konkurso piešinių laureatų darbų parodos.

Tiltų bendruomenės informacija