Tiltuose lankėsi Tarptautinio ekologinės gamybos kongreso Lietuvoje dalyviai

Liepos 1-oji – istorinė diena, kai Lietuva perima pirmininkavimą Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybai (toliau – Taryba). Liepos 3–4 dienomis Vilniaus Rotušėje vyko ekologinės gamybos kongresas „Vieningas Europos ekologinės ateities kūrimas, vertinant ekologinės gamybos teisinę sistemą ir atsižvelgiant į Bendrosios žemės ūkio politikos kontekstą“. Tai vienas iš pirmųjų oficialių renginių, skirtų Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai. Jame dalyvavo per 250 svečių iš Europos Sąjungos institucijų, ES šalių vyriausybių, tarptautinių ekologinės žemdirbystės ir produktų gamybos organizacijų.Kongreso organizatorius – Europos Sąjungos tarptautinės organinės žemdirbystės judėjimų federacija (IFOAM) ir LR Žemės ūkio ministerija.

Liepos 2 dieną, prieš prasidedant konferencijai, kongreso dalyviai lankė ekologinės gamybos ūkius, siekiant susipažinti  su Lietuvos kaimo ir ekologinio ūkininkavimo ypatumais. 100 žmonių delegacija iš įvairiausių pasaulio šalių, tarptautinių organizacijų atvyko ir į Tiltų kaimą (Trakų r.) Jie lankėsi Laimos ir Dariaus Kamaičių ekologiniame ūkyje. Po to kongreso dalyviai susitiko su Tiltų kaimo bendruomene. Etnografinio kaimelio  pradžioje svečius pasitiko Tiltų kaimo bibliotekininkė Elena Žilinskienė, kuri trumpai papasakojo kaimo įsikūrimo istoriją, statinių architektūrą, žmones ir jų buitį, gyvenimo būdą. Perėję per architektūrinę kaimelio dalį, apsilankę Antaninos Zaleckienės namuose, svečiai lydimi bendruomenės pirmininkės L.Kamaitienės ir valdybos narės E. Žilinskienės sugužėjo į Aldonos ir Juozo Kairių sodybą. Čia juos smagiu maršu pasitiko Tiltų kapelos muzikantai (vad. Vaiva Neteckienė). Sveikinimo žodį garbiems svečiams tarė Trakų rajono savivaldybės meras Vytautas Zalieckas, žemės ūkio skyriaus vedėjas Arūnas Dzigas, LR žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Trakų rajone Janė Mandeikienė, Rūdiškių seniūnijos seniūnas Tadeušas Pavlovskis. Delegacijos vardu kalbėjo IFOAM ES grupės direktorius Marco Schluter ir IFOAM EU grupės prezidentas Christopher Stopes.

Oficialias kalbas ir pasisveikinimus užbaigė visi kartu linksmai padainavę  ir pažaidę lietuvių liaudies žaidimą “Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko…”, kurį pristatė ir pravedė Trakų rajono kultūro rūmų Tiltų padalinio administratorė V. Neteckienė. Tuomet svečiams buvo parodytas filmas apie Tiltus, atspindintis kaimo istoriją, architektūrą, papročius ir tradicijas. Po filmo peržiūros gimto krašto dainas atliko Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų jaunimo folkloro ansamblis “Gelužėlė” (vad. Dovilė Tolvaišaitė). Po trumpo kaimo pristatymo svečiams buvo patiekti Tiltų krašto tradiciniai valgiai, kuriuos paruošė Dalia Kazlauskienė, Ona Kašėtienė, Veronika Ignatavičienė , Danutė Žemaitienė. Kol vyko valgių degustacija, svečius linksmino Tiltų kapelos muzikantai ir dainininkai. Juos keitė  ansamblio “Gelužėlė” dalyviai, šokdami lietuvių liaudies šokius. Jaunimas į ratelius, žaidimus įtraukė didelį būrį svečių. Pastarieji labai norėjo ir stengėsi pramokti vieną kitą ratelį, šokio žingsnelį. Gera ir pakili nuotaika, bendri žaidimai visus labai suartino. Judėjo, lingavo, žaidė, siūbavo tiek jaunas tiek senas. Vakaronė baigėsi visiems apsijungus į vieną bendrą ratą, susikabinus rankomis tiltiečiams atliekant kaimo himną “Tiltai jungia krantus, tiltai jungia širdis”.

Renginio rėmėjai Tiltų kaimo bendruomenė, Trakų rajono kultūros rūmai.

Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų padalinio administratorė Vaiva Neteckienė
Nuotraukos Aleksandro Aziulevičiaus